Živnostenský rejstřík - registr OSVČ

Rejstřík vám dokáže vyhledat: Registr OSVČ rejstřík
  • Jméno a obchodní název
  • IČO, IČ, DIČ
  • Sídlo a provozovna
  • Živnosti a oprávnění
  • Minulý a aktuální stav

Statistický přehled

Počet ke dni 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Celkem platných ŽO 3 009 443 3 146 013 3 225 372 3 321 289
- pro živ. koncesované 115 742 119 234 119 989 143 084
- pro živ. vázané 236 158 274 584 296 256 314 764
- pro živ. řemeslné 858 011 885 019 900 714 915 777
- pro živ. volné 1 799 532 1 867 176 1 908 413 1 947 664
ŽO pro FO 2 461 620 2 565 890 2 615 915 2 677 887
ŽO pro PO 547 823 580 123 609 457 643 402
ŽO pro cizince 101 429 105 119 104 377 101 534
Podnikatelé celkem 2 233 474 2 293 241 2 318 690 2 344 841
- fyzické osoby 1 908 925 1 950 323 1 957 218 1 965 757
- právnické osoby 324 549 342 918 361 472 379 084
Podnikatelé cizinci celkem 90 983 93 059 91 040 85 887
Počet obyvatel ČR
10 526 685
10 548 527 10 513 209 10 513 834
Počet ŽO na 1000 obyvatel 285,887 298,24 306,792 315,90
Podnikatelů na 1000 obyvatele 212,173 217,40 220,55 223,02
Počet ŽO na 1 podnikatele 1,347 1,37 1,391 1,42

Poznámky: "ŽO"= živnostenské oprávnění; "FO"= fyzické osoby; "PO" = právnické osoby. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, https://www.mpo.cz/

OSVČ

aneb osoba samostatně výdělečně činná je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti.

Na portálu www.OSVC.eu máte možnost zdarma a rychle vyhledat požadovanou osobu, která je uvedena v registru ministerstva financí ARES.

Náš registr najde všechny veřejné údaje o aktivní i neaktivní či dočasně pozastavené činnosti výdělečné osoby. Hledání probíhá v živnostenském i obchodním rejstříku České republiky